Razpisni postopek

Kdo se lahko prijavi?

Za kopališče se prijavlja pristojna občina skupaj z upravljavcem kopališča. V primeru marin se prijavlja upravljavec ali lastnik marine. Za komercialna plovila se prijavlja podjetje s celotno floto svojih plovil.

V Sloveniji se Individualno Modro zastavo prejme s podpisom kodeksa obnašanja v vseh marinah z Modro zastavo.

Razpisni postopek

V Sloveniji se že vrsto let uporablja elektronski razpis preko povezave www.e-blueflag.org, katerega izpolnjujeta za naravna kopališča tako pristojna občina kot tudi upravljavec, za marine pa upravljavec marine. Razpis je predvidoma odprt v začetku leta, praviloma od 10. januarja do 5. februarja.

Na podlagi oddanega razpisa Nacionalna komisija za Modro zastavo odloča o kandidaturi in poda svoje pozitivno ali negativno mnenje.

Dokumenti z odobrenimi lokacijami z Modro zastavo so nato poslani Mednarodni žiriji v pregled. Mednarodna komisija se na podlagi dokumentov odloči katere lokacije z Modro zastavo bo natančneje pregledala. Na koncu evalvacije Mednarodna komisija potrdi dobitnike Modre zastave za prihajajočo sezono.

Upravičenost

Modro zastavo lahko prejme samo tista marina ali naravno kopališče, ki izpolnjuje vse zahtevane kriterije.

Naravna kopališča so dodatno podvržena izračunom kakovosti kopalne vode. Modro zastavo lahko prejmejo zgolj tista naravna kopališča, katerih kopalna voda je ODLIČNE kvalitete.

Nagrada za eno sezono

Vse lokacije z modro zastavo so nagrajena zgolj za eno sezono. S tem se zagotavlja, da se upravljavci kopališč in marin vedno znova spoznavajo s kriteriji in izboljšujejo stanje.

Ustreznost kriterijem med sezono

Ko modra zastava visi, so upravljalci marin in kopališč ter pristojne občine dolžne zagotavljati ustreznost oziroma zagotavljati uresničevanje kriterijev.

Med kopalno sezono Agencija RS za okolje izvaja vzorčenje kopalnih voda. Društvo DOVES-FEE Slovenia izvede najmanj en kontrolni pregled na kopališče ali marino z modro zastavo letno, prav tako se izvajajo napovedani ali nenapovedani kontrolni pregledi teh lokacij s strani mednarodnih inšpektorjev.

Obiskovalci in gostje kopališč in marin z modro zastavo so tudi zelo dobri opazovalci in zato smo zelo veseli njihovih mnenj in konstruktivnih kritik.

V vseh primerih nespoštovanja enega ali več obveznih kriterijev se mora modra zastava nemudoma odstraniti.