Razpisni postopek

 

Kdo se lahko prijavi?

Za kopališče se prijavlja pristojna občina skupaj z upravljalcem kopališča. V primeru marin pa se prijavlja upravljalec ali lastnik marine. Za komercialna plovila se prijavlja podjetje s celotno floto svojih plovil.

V Sloveniji se Individualno Modro zastavo prejme s podpisom kodeksa obnašanja v vseh marinah z Modro zastavo.

Razpisni postopek

V Sloveniji se že vrsto let uporablja elektronski razpis preko povezave www.e-blueflag.org, katerega izpolnjujeta za naravna kopališča tako pristojna Občina kot tudi Upravljalec, za marine za upravljalec marine. Razpis je predvidoma odprt v začetku leta, praviloma od 10. januarja do 5. februarja.

Na podlagi oddanega razpisa Nacionalna komisija za Modro zastavo odloča o kandidaturi in poda svoje pozitivno ali negativno mnenje.

Odobrena mesta z Modro zastavo so nato poslana Mednarodni žiriji v pregled. Mednarodna komisija se nato na podlagi tega odloči katere mesta z Modro zastavo bo natančneje pregledala. Na koncu evalvacije Mednarodna komisija potrdi dobitnike Modre zastave za prihajajočo sezono.

Upravičenost

Modro zastavo lahko prejme samo tista marina ali naravno kopališče, ki izpolnjuje vse zahtevane kriterije.

Naravna kopališča so dodatno podvržena kalkulacjam kakovosti kopalne vode. Modro zastavo lahko prejmejo zgolj tista naravna kopališča, katerih kopalna voda je ODLIČNE kvalitete.

Nagrada za eno sezono

Vsa mesta z Modro zastavo so nagrajena zgolj za eno sezono. S tem se zagotavlja, da se upravljalci kopališč in marin vedno znova spoznavajo s kriteriji in izboljšujejo stanje.

Ustrezanje kriterijem med sezono

Ko Modra zastava visi, so upravljalci marin ter kopališč ter pristojne občine dolžne zagotavljati ustreznost oziroma zagotavljati uresničevanje kriterijev.

Med kopalno sezono Agencija RS za okolje izvaja vzorčenje kopalnih voda. Društvo DOVES-FEE Slovenia izvede najmanj en kontrolni pregled na kopališče ali marino z Modro zastavo letno, prav tako pa se izvajajo napovedani ali nenapovedani kontrolni pregledi the mest s strani mednarodnih inšpektorjev.

Obiskovalci in gostje kopališč in marin z Modro zastavo so tudi zelo dobri opazovalci in zato smo zelo veseli njihovih mnenj in konstruktivnih kritik.

V vseh oprimerih nespoštovanja enega ali več obveznih kriterijev se mora Modra zastava nemudoma sneti.