Individualna Modra zastava

"Little drops of water make a mighty Ocean."

 

Ali želite tudi sami prispevati k spremembi pa niste upravljalec?

Če ste posameznik z svojim plovilom in želite pomagati spreminjati odnos do okolja, lahko podpišete Kodeks obnašanja in postanete član naše mreže Modrih zastav. V Sloveniji se Individualno Modro zastavo prejme s podpisom kodeksa obnašanja v vseh marinah z Modro zastavo.

Pridruži se nam in naredimo spremembo skupaj!

 

DOGOVOR O KODEKSU OBNAŠANJA za privatne lastnike plovil

Potrebno ga je spoštovati, ko na plovilu vihra individualna Modra zastava.

Kot lastnik/uporabnik plovila, ljubitelj morja in njegovega naravnega bogastva želim prispevati k njegovem varovanju in ohranjanju, zato prosim za sodelovanje v mednarodnem programu 'Modra zastava' za marine. Izjavljam, da poznam cilje programa in da se z njimi strinjam. Svoj namen potrjujem z lastnoročnim podpisom naslednjih določil kodeksa obnašanja:

 • Morja, marine in obal ne bom onesnaževal z odmetavanjem odpadkov s plovila.
 • V zaprtih morskih območjih ter v bližini obal ne bom izpuščal odpadnih voda in vode iz sanitarij na plovilu; v te namene se bom posluževal ustreznih naprav in opreme v marinah in pristaniščih.
 • Vode ne bom onesnaževal s strupenimi in škodljivimi snovmi in materiali. Odpadna olja, ostanke barv, odslužene baterije, čistila in druge nevarne odpadke bom odlagal izključno v za to predvidene zabojnike locirane v marinah ali pristaniščih.
 • Promoviral bom uporabo pripomočkov (zabojniki, posebna odlagalna mesta, ipd.) za reciklažo odpadnih snovi in materialov (steklo, papir, pločevinke, plastika, les, ipd.).
 • Pri vzdrževanju in obnovi plovila bom uporabljal okolju prijazne barve in druge materiale (lake, detergente, čistila, ipd.).
 • Pristojne oblasti bom obveščal o opaženih polucijah in kršitvah okoljskih predpisov.
 • Pri ribolovu ne bom uporabljal nedovoljenih ribiških pripomočkov in ne bom lovil v prepovedanih terminih ali na prepovedanih območjih.
 • Aktivno bom izvajal in se zavzemal za ohranjanje morskega življa ter ne bom motil ptic, ki gnezdijo.
 • Seznanjal se bom z informacijami o zaščitenih in občutljivih ali ogroženih naravnih območjih z namenom, da jih ne bi poškodoval.
 • Pri sidranju in drugih opravilih se bom izogibal poškodovanjem morskega dna.
 • Izogibal se bom motenju ribičev pri njihovem delu.
 • Izogibal se bom uporabi izdelkov izdelanih iz zaščitenih živalskih in rastlinskih vrst ali podvodnih arheoloških najdb.
 • Spodbujal bom druge lastnike in uporabnike plovil k aktivnemu odnosu do ohranjanja okolja.