O programu

"Izobražujemo, da zaščitimo. Ne želimo zaščititi zgolj okolja temveč tudi ljudi, ki tam živijo, lokalne skupnosti, ki so odvisne od tamkajšnjega okolja, z okoljem povezanega gospodarstva in samega ekosistema kot celote."

— Sophie Bachet Granados

Svetovno priznanemu eko-znaku Modra zastava zaupajo milijoni na celem svetu. Modra zastava je eden od pomembnejših okoljsko-vzgojnih programov mednarodne, neprofitne in nevladne organizacije FEE - Foundation for Environmental Education iz Kopenhagna (Danska). Program Modra zastava stremi k trajnostnemu razvoju naravnih kopališč in marin skozi zahtevne kriterije na področju kakovosti vode, okoljske vzgoje in informiranja, okoljskega upravljanja in varnosti. Marine in kopališča prejmejo modro zastavo za obdobje enega leta, v katerem morajo izpolnjevati vse zahtevane kriterije. Ustrezno izvajanje zahtev in kriterijev preverjajo uporabniki in nadzorniki DOVES-a in FEE-ja ter upravljavce in javnost opozarjajo na morebitne pomanjkljivosti, ki jih je potrebno v najkrajšem možnem času odpraviti, sicer lahko modro zastavo tudi izgubijo. Ker gre za mednarodni program in je sam standard programa Modra zastava usklajen na mednarodnem nivoju med vsemi člani, se poleg nacionalnih kontrolnih pregledov izvajajo tudi mednarodni kontrolni pregledi ter se na tak način zagotavlja enotnost standarda odličnosti.

Izvedite več glede uspešnosti in pomembnosti programa Modra zastava (v angleškem jeziku):

Izobraževanje

Ena izmed najpomembnejših aktivnosti programa Modra zastava je povezana s seznanjanjem javnosti glede samega okolja in spodbujanje učenja ter spoznavanja okolja s poudarkom na občutljivih ekosistemih v okolici.

Informiranje

Informiranje obiskovalcev ali uporabnikov mest z modro zastavo je ključno za program Modra zastava. Informiranje omogoča ljudem seznanjanje s področjem, kjer se nahajajo, in jih izobražuje glede zaščitenih in občutljivih območjih s floro in fauno.

Nadzor

Zagotavljanje kriterijev preverjamo s kontrolnimi pregledi na nacionalni in mednarodni ravni.

Upravljanje

Upravljavci kopališč s pristojnimi občinami in upravljavci marin so organizacije, ki so odgovorne za zagotavljanje in uresničevanje kriterijev programa Modra zastava in kot take najpomembnejši člen, da je program Modra zastava tako cenjen in spoštovan mednarodni eko-znak.

Varnost

Upravljavci kopališč s pristojnimi občinami in upravljavci marin so odgovorni za zagotavljanje varnostnih meril na način, da so zaposleni, obiskovalci/javnost ter okolje varni oziroma zaščiteni.