Mednarodni inšpektorji

"Preverjamo kvaliteto in izvajanje programa Modra zastava na lokaciji – za odličnost in doslednost čez celo sezono Modre zastave."

Vsako leto, je vsako nagrajeno mesto pregledano vsaj enkrat v sezoni s strani nacionalnega operaterja za program Modra zastava.

Poleg tega pa potekajo tudi mednarodni kontrolni pregledi mest z Modro zastavo, kot dodatno zagotovilo, da se kriteriji programa upoštevajo skladno z mednarodnimi standardi in na enak način kot v drugih državah članicah FEE. Takšni pregledi so lahko napovedani ali nenapovedani.

Da smo sposobni izvesti vse to, je mednarodna koordinacija programa Modra zastava izobrazila in certificirala mednarodne presojevalce, katere si lahko ogledate na mednarodni spletni strani - blueflag.global

Nekaj o izkušnjah iz mednarodnih kontrolnih pregledov s strani mednarodnih presojevalcev pa si lahko ogledate na spodnjem videu (v angleščini):