Mednarodni inšpektorji

"Preverjamo kakovost in izvajanje programa Modra zastava na lokaciji – za odličnost in doslednost skozi celo sezono."

Vsako leto je vsaka nagrajena lokacija pregledana vsaj enkrat v sezoni s strani nacionalnega koordinatorja za program Modra zastava.

Poleg tega potekajo tudi mednarodni kontrolni pregledi lokacij z modro zastavo, kot dodatno zagotovilo, da se kriteriji programa upoštevajo skladno z mednarodnimi standardi in na enak način kot v drugih državah članicah FEE. Takšni pregledi so lahko napovedani ali nenapovedani.

Da bi bili sposobni izvesti vse to, je mednarodna koordinacija programa Modra zastava izobrazila in certificirala mednarodne inšpektorje, ki si jih lahko ogledate na: www.blueflag.global

Nekaj izkušenj iz mednarodnih kontrolnih pregledov s strani mednarodnih inšpektorjev si lahko ogledate na spodnjem videu (v angleščini):